Aanmeldingsformulier

Vul het Aanmeldingsformulier hieronder in om u in te schrijven voor de vereniging. Vult u liever een papieren versie in? Geen probleem, die kunt u hier downloaden, invullen en opsturen naar:

Therèse Schwartzeplein 23 B
1073 JL Amsterdam

  Persoonlijke informatie

  Naam:

  Voornaam:

  Adres:

  Postcode + Woonplaats:

  Land:

  Leeftijd:

  Geslacht:

  Telefoonnummer:

  E-Mail:

  Leden informatie

  Ik wil me aanmelden als:

  Donatie bedrag:
  (Enkel van toepassing op donateurs)

  Ontvangen van mededelingen:

  Jaarlijkse contributiebetaling:

  Overboeking

  Ondergetekende zal aan Postzegelkring Latijns-Amerika (bankrekening NL07 ABNA 0602 8505 84) tot wederopzegging jaarlijks de verschuldigde contributie op genoemde rekening voldoen.

  Gebruik ledengedeelte website:

  Indien u ja heeft aangevinkt, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden vermeld op de ledencontactpagina op de website.

  Ik gebruik de volgende catalogi:

  Ik ben ook lid van de vereniging(en):

  Eventuele opmerking(en):