Aanmeldingsformulier

Vul het Aanmeldingsformulier hieronder in om u in te schrijven voor de vereniging. Vult u liever een papieren versie in? Geen probleem, die kunt u hier downloaden, invullen en opsturen naar:

Therèse Schwartzeplein 23 B
1073 JL Amsterdam


Persoonlijke informatie

Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Land:
Leeftijd:
Geslacht:
Telefoonnummer:
E-Mail:

Leden informatie

Ik wil me aanmelden als:
Donatie bedrag:
(Enkel van toepassing op donateurs)
Ontvangen van mededelingen:
Jaarlijkse contributiebetaling: Overboeking
Ondergetekende zal aan Postzegelkring Latijns-Amerika (bankrekening NL07 ABNA 0602 8505 84) tot wederopzegging jaarlijks de verschuldigde contributie op genoemde rekening voldoen.
Gebruik ledengedeelte website:
Indien u ja heeft aangevinkt, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden vermeld op de ledencontactpagina op de website.
Ik gebruik de volgende catalogi:
Ik ben ook lid van de vereniging(en):
Eventuele opmerking(en):