Aanmeldingsformulier

Vul het Aanmeldingsformulier hieronder in om u in te schrijven voor de vereniging. Vult u liever een papieren versie in? Geen probleem, die kunt u hier downloaden, invullen en opsturen naar:

Therèse Schwartzeplein 23 B
1073 JL Amsterdam


  Persoonlijke informatie

  Naam:
  Voornaam:
  Adres:
  Postcode + Woonplaats:
  Land:
  Leeftijd:
  Geslacht:
  Telefoonnummer:
  E-Mail:

  Leden informatie

  Ik wil me aanmelden als:
  Donatie bedrag:
  (Enkel van toepassing op donateurs)
  Ontvangen van mededelingen:
  Jaarlijkse contributiebetaling: Overboeking
  Ondergetekende zal aan Postzegelkring Latijns-Amerika (bankrekening NL07 ABNA 0602 8505 84) tot wederopzegging jaarlijks de verschuldigde contributie op genoemde rekening voldoen.
  Gebruik ledengedeelte website:
  Indien u ja heeft aangevinkt, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden vermeld op de ledencontactpagina op de website.
  Ik gebruik de volgende catalogi:
  Ik ben ook lid van de vereniging(en):
  Eventuele opmerking(en):